top of page

Naši partnerji

Srednja šola za multimedije in grafične tehnike Ljubljana je prva in edina srednja šola v Sloveniji s polno akreditacijo Ministrstva za šolstvo za poklicno tehnično izobraževanje na področju grafične, tiskarske in medijske tehnologije.

Nacionalni sklad za pismenost je registrirana dobrodelna ustanova, namenjena izboljšanju bralnih, pisnih, govornih in slušnih veščin tistih, ki potrebujejo pomoč, da bi jim ponudili najboljšo možno priložnost za uspeh v šoli, delu in vsakdanjem življenju.

Učno središče Friesland je fundacija s sedežem v Leeuwardnu na Nizozemskem. LHF je ustanovljen za uresničevanje vizije, načrtov in mednarodnih ambicij tistih, ki so dejavni na področju izobraževanja in usposabljanja: učiteljev, trenerjev in študentov.

Edinburški mestni svet  - mesto kulture, zgodovine, izobraževanja in literature.  

Svet zaposluje več kot 15.000 ljudi na različnih statutarnih in neobveznih vlogah, vključno s kulturo, izobraževanjem, zdravstvenim in socialnim varstvom, gospodarskim razvojem in razvojem mest. 

Edinburški kolidž je vodilna javno financirana šola za nadaljnje izobraževanje (TVET) na Škotskem in ena največjih fakultet v Združenem kraljestvu.  S približno 26.000 študenti in 1.200 zaposlenimi, Edinburgh College upravlja štiri kampuse po mestu Edinburgh 

Friesland College je regionalni center za usposabljanje (ROC) za poklicno srednješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih. Za Story Valley bosta močno sodelovali 2 šoli znotraj Friesland Collegea: D'Drive, šola za kreativne študije in FC-Extra, šola, ki usposablja migrante in begunce v nizozemskem jeziku in oblikuje programe državljanske integracije._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Novi nordijski val je središče talentov, ki služi talentom za film in medije na severu Nizozemske. Organizacija nudi svetovanje in podporo talentom, festivalom in podjetnikom v filmskem in medijskem sektorju.

Ljubljana  

UNESCO 

Mesto literature je povezovalna točka različnih relevantnih deležnikov v Ljubljani (npr. založnikov, univerz, avtorjev) in kot močan mednarodni partner s trajnostnim razvojem literature doma in v svetu.

Nottingham Unescovo mesto literature je dobrodelna organizacija, ki podpira vizijo mesta Nottingham. Prek lokalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerstev podpirajo, animirajo in razvijajo Unescov naziv ter pritegnejo mlado občinstvo k literaturi.

Pridruženi partnerji

bottom of page