top of page

Onze partners

De Multimedia en grafische technologie middelbare school Ljubljana  is de eerste en de enige middelbare school in Slovenië die door de Nationale Onderwijsraad volledig is erkend voor het aanbieden van technisch beroepsonderwijs op het gebied van grafische kunsten, drukwerk en mediatechnologie.

De National Literacy Trust is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die samenwerkt met scholen en gemeenschappen om kansarme kinderen de lees- en schrijfvaardigheid te geven om te slagen in het leven.

Zij werken aan de verbetering van de lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid in de meest achtergestelde gemeenschappen van het Verenigd Koninkrijk, waar een op de drie mensen laaggeletterd is.

Learning Hub Friesland is de poort voor onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing van en naar onze regio. Wij verbinden Friese scholen aan scholen en andersoortige organisaties in het buitenland.

Edinburgh City Council  - stad van cultuur, geschiedenis, onderwijs en literatuur.  

De gemeente heeft meer dan 15.000 mensen in dienst in diverse  functies, waaronder cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zorg, economische ontwikkeling en stadsontwikkeling.

Edinburgh college is een vooraanstaande door de overheid gefinancierde instelling voor voortgezet onderwijs (TVET) in Schotland en een van de grootste scholen in het Verenigd Koninkrijk. Met ongeveer 26.000 studenten en 1.200 personeelsleden heeft Edinburgh College vier campussen in de stad Edinburgh.

New Noardic Wave is de talentenhub die het film- en mediatalent in Noord-Nederland bedient. De organisatie biedt advies en ondersteuning aan talenten, festivals en ondernemers in de film- en mediasector.

Ljubljana  

UNESCO 

City of Literature is een verbindingspunt van verschillende relevante stakeholders in Ljubljana (bv. uitgevers, universiteiten, auteurs), en een sterke internationale partner voor de duurzame ontwikkeling van literatuur op nationaal en internationaal niveau.

Nottingham UNESCO City of Literature is een liefdadigheidsinstelling die de visie van de stad Nottingham ondersteunt. Zij werken via lokale, nationale en internationale partnerschappen om de UNESCO-missie te ondersteunen, en een jong publiek bij de literatuur te betrekken.

Geassocieerde partners

bottom of page